Chủ nhật, 14 Tháng 4 2024

TPT là gì?

Chuyên mục: Thuật ngữ

Tìm kiếm ý nghĩa đầy đủ của TPT từ nội dung sau đây

 

TPT là gì?

 

Bạn có thể tìm hiểu tất cả các định nghĩa của TPT.

 

từ viết tắt

Định nghĩa

TPT

Ba điểm rẽ

TPT

Bên thứ ba được nhắm mục tiêu

TPT

Chiến thuật hệ thống gây nhiễu Pod Tester

TPT

Công nghệ lập kế hoạch nhóm

TPT

Công ty công cụ điện Thor

TPT

Dung sai định vị đúng

TPT

Giao dịch giao thức bảng

TPT

Giao dịch đặc quyền thuế

TPT

Giao thông vận tải

TPT

Giáo viên vật lý

TPT

Khai thác điện tạm thời

TPT

Kiểm tra chương trình băng

TPT

Kiểm tra tiến độ giai điệu

TPT

Kéo mảng trình độ đào tạo

TPT

Kích hoạt điểm điều trị

TPT

Lý thuyết nhiễu loạn nhiệt

TPT

Minh bạch giao thức dịch

TPT

Mục tiêu thực hành đánh dấu

TPT

Nhóm trình độ đào tạo

TPT

PSYOPS chiến thuật đội

TPT

Peeping Toms

TPT

Sự tin tưởng thuốc trừ sâu

TPT

TV bữa tiệc đêm nay

TPT

Tailpipe nhiệt độ

TPT

Tara Palmer-Tomkinson

TPT

Tedlar Polyester Tedlar

TPT

Thiết bị đầu cuối chiến thuật dầu khí

TPT

Thông lượng thời gian

TPT

Thùng rác Trailer Park

TPT

Thời gian thử nghiệm phân vùng

TPT

Thử nghiệm hiệu suất tactual

TPT

Trans Pennines Trail

TPT

Treadle Paddy Thresher

TPT

Triphenyl Tetrazolium

TPT

Trumpet

TPT

Truyền hình công cộng Twin thành phố

TPT

Tạm thời bán thời gian

TPT

Tất cả các thời gian đầu tiên

TPT

Xương chày mác thân cây

TPT

Ý đổ ý

TPT

Đào tạo kế hoạch nhóm

TPT

Đào tạo kỹ thuật và chuyên nghiệp

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer