Thứ năm, 20 Tháng 6 2024

Code màu sắc chủ đạo của các trang mạng xã hội

Chuyên mục: Làm web

Bảng mã màu sắc chính của các trang mạng xã hội nổi tiếng trên thế gới

Faceboook

Hex: #3b5998
RGB: rgb(59, 89, 152)

 

 

 

Dribbble

Hex: #ea4c89
RGB: rgb(234, 76, 137)

 

 

 

Twitter

Hex: #1da1f2
RGB: rgb(29, 161, 242)

 

 

 

Google+

Hex: #dd4b39
RGB: rgb(221, 75, 57)

 

 

 

YouTube

Hex: #ff0000
RGB: rgb(255, 0, 0)

 

 

 

Linkedin

Hex: #0077b5
RGB: RGB: rgb(0, 119, 181)

 

 

 

Instagram

Hex: #d6249f
RGB: rgb(131, 58, 180)

 

 

 

WhatsApp

Hex: #25d366
RGB: rgb(37, 211, 102)

 

 

 

Pinterest

Hex: #bd081c
RGB: rgb(189, 8, 28)

 

 

 

Vine

Hex: #00b488
RGB: rgb(0, 180, 136)

 

 

 

Snapchat

Hex: #fffc00
RGB: rgb(255, 252, 0)

 

 

 

Quora

Hex: #a82400
RGB: RGB: rgb(168, 36, 0)

 

 

 

Dropbox

Hex: #007ee5
RGB: rgb(0, 126, 229)

 

 

 

Flickr

Hex: #ff0084
RGB: rgb(255, 0, 132)

 

 

 

Tumblr

Hex: #35465c
RGB: rgb(53, 70, 92)

 

 

 

Vkontakte

Hex: #45668e
RGB: rgb(69, 102, 142)

 

 

 

Vimeo

Hex: #1ab7ea
RGB: rgb(26, 183, 234)

 

 

 

Foursquare

Hex: #f94877
RGB: rgb(249, 72, 119)

 

 

 

Spotify

Hex: #1DB954
RGB: rgb(29, 185, 84)

 

 

 

Github

Hex: #333
RGB: rgb(51, 51, 51)

 

 

 

Behance

Hex: #1769ff
RGB: rgb(23, 105, 255)

 

 

 

RSS

Hex: #f26522
RGB: rgb(242, 101, 34)

 

 

 

Medium

Hex: #03a87c
RGB: rgb(3, 168, 124)

 

 

 

Periscope

Hex: #40a4c4
RGB: gb(64, 164, 196)

 

 

 

Reddit

Hex: #ff4500
RGB: rgb(255, 69, 0)

 

 

Code màu sắc chủ đạo của các trang mạng xã hội

 

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer