Chủ nhật, 21 Tháng 7 2024

Bản đồ tên các con sông ở Việt Nam

Chuyên mục: Bản đồ

Việt Nam có bao nhiêu con sông dài trên 10km?

Dưới đây là mạng lưới sông ngòi Việt Nam dài trên 10 km được chia theo vùng miền

 

 Bản đồ tên các con sông ở Việt Nam

 

 Các con sông ở Tây Bắc Việt Nam

- Sông Đà

- Sông Mã

- Sông Nậm Thi

- Sông Bôi


Các con sông ở Đông Bắc Việt Nam

- Sông Gâm

- Sông Lô

- Sông Phó Đáy

- Sông Nho Quế

- Sông Bằng Giang

- Sông Quây Sơn

- Sông Ba Thín

- Sông Bắc Giang

- Sông Bắc Khê

- Sông Chũ

- Sông Kỳ Cùng

- Sông Lục Nam

- Sông Cầu

- Sông Công

- Sông Sỏi

- Sông Thái Bình

- Sông Vân Sàng

- Sông Hoàng Long

- Sông Sào Khê

- Sông Ka Long

- Sông Thao


Các con sông ở Đồng bằng sông Hồng

- Sông Hồng

- Sông Luộc

- Sông Cà Lồ

- Sông Đuống

- Sông Cấm (Hải Phòng)

- Sông Kinh Môn

- Sông Kinh Thầy

- Sông Đáy

- Sông Bạch Đằng

- Sông Tô Lịch


Các con sông ở Bắc Trung Bộ

- Sông Cả

- Sông Chu

- Sông Gianh

- Sông Kiến Giang

- Sông Long Đại

- Sông Nhật Lệ

- Ron (sông, Việt Nam)

- Sông Son (Việt Nam)

- Sông Xê Pôn

- Sông Thạch Hãn

- Sông Bến Hải

- Sông Hương

- Sông Sekong


Các con sông ở Duyên hải Nam Trung Bộ

- Sông Cu Đê

- Sông Hàn

- Sông Túy Loan

- Sông Yên (Quảng Nam-Đà Nẵng)

- Sông Thu Bồn

- Sông Trà Bồng

- Sông Trà Khúc

- Sông Côn

- Sông Hà Thanh

- Sông La Tinh

- Sông Hinh

- Sông Đà Rằng

- Sông Cái Nha Trang

- Sông Cà Ty

- Sông La Ngà

- Sông Phan (Bình Thuận)


Các con sông ở vùng Tây Nguyên

- Sông Krông Nô

- Sông Krông H’Năng

- Sông Krông Ana

- Sông Sêrêpôk

- Sông Sê San

- Sông Đa Nhim


Các con sông ở Đông Nam Bộ

- Sông Vàm Cỏ Đông

- Sông Bé

- Sông Đồng Nai

- Sông Thị Vải

- Sông Ray

- Sông Sài Gòn

- Sông Soài Rạp

- Sông Vàm Cỏ

- Sông Dinh (Bà Rịa-Vũng Tàu)


Các con sông ở Đồng bằng sông Cửu Long

- Sông Tiền

- Sông Mỹ Tho

- Sông Gò Công

- Sông Bến Tre

- Sông Ba Lai

- Sông Cổ Chiên

- Sông Hàm Luông

- Sông Bassac

- Sông Bình Di

- Sông Châu Đốc

- Sông Hậu

- Sông Vàm Nao

- Sông Bảo Định

- Kênh Thoại Hà

- Sông Trẹm

- Sông Cửa Lớn

- Sông Bồ Đề

- Sông Ông Đốc

- Sông Mê Kông


Con sông ở Đảo Phú Quốc

- Sông Dương Đông

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer