Chủ nhật, 21 Tháng 7 2024

Sửa lỗi Adobe Presenter không gõ được Tiếng Việt

Chuyên mục: Lỗi máy tính

Lưu ý: Sửa lỗi trình soạn giảng Adobe Presenter không gõ được tiếng việt trên chrome, Firefox, tức đã đóng gói ( xuât ra html ) còn soạn thảo và trình chiếu trong Adobe Presenter thì gõ tiếng việt bình thường

 

Sửa lỗi Adobe Presenter không gõ được tiếng việt

 

Nguyên nhân: Tùy theo phiên bản Adobe Presenter, Word bạn sử dụng, và trình triếu trên Mozilla Firefox, Google Chrome sẽ gặp lỗi này nhưng cũng ít.

Khắc phục : Mở bằng Cốc Cốc

Chúc thành công

 

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer