Chủ nhật, 14 Tháng 4 2024

Xử lý lỗi 500 Internal error trên hosting Linux

Chuyên mục: Làm web

Lỗi này xảy ra do các nguyên nhân nội tại của máy chủ, thường người sử dụng ít can thiệp vào.
Hiện nay một số khách hàng sử dụng hosting Linux đôi khi bị lỗi 500 Internal error vì vậy HTL xin hướng dẫn các bạn tìm hiểu và khắc phục như sau:

 

Hướng dẫn xử lý lỗi 500 Internal error trên hosting Linux

 

1. Một trường hợp xảy ra là máy chủ gặp lỗi khi xử lí .htaccess (thí dụ như tập tin này bị sai cú pháp, hoặc máy chủ không có các phần mở rộng để xử lí 1 số chỉ thị đặc biệt của nó: ví dụ trong .htaccess dùng RewriteRule mà máy chủ lại không cài modRewrite chẳng hạn…).

2. Lỗi này thường gặp ở 1 số sever không cho phép thiết lập quyền hạn đối với các thư mục sang chế độ CHMOD 777, đặc biệt là các thư mục admin hay administrator (nhằm mục đích bảo vệ phần back-end của bạn). Nghĩa là lỗi này ít khi xảy ra trên localhost, và khi gặp lỗi này bạn cũng sẽ không vào được trang quản trị.

3. Bạn đang bị tấn công DoS (1 số server cấu hình khi host dùng quá tài nguyên thì xuất lỗi này)

Giải quyết: bạn vào File Mananger hay dùng một chương trình FTP vào host của bạn và CHMOD lại cho các thư mục và tập tin, thư mục thì là 755 còn tập tin thì nên 644.

 

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer