Thứ hai, 27 Tháng 5 2024

Lỗi Allowed memory size of 8388608 Joomla

Chuyên mục: Làm web

Khắc phục lỗi tràn bộ nhớ trong joomla (Allowed memory size of 8388608 bytes exhausted)

 

Khắc phục lỗi Allowed memory size of 8388608 bytes exhausted trong Joomla

 

Joomla giúp chúng ta thiết kế web thật nhanh chóng và dễ dàng nhưng đôi khi mọi việc ko phải lúc nào cũng suôn sẻ,nhiều lúc chúng ta gặp những lỗi mà ngồi cả ngày cũng ko fix được nhưng đến lúc biết rồi thì nghĩ nó thật đơn giản.Mình cũng thế gặp được rất nhiều lỗi và hôm nay lại thêm một cái lỗi nữa và mình muốn post lên đây để chia sẻ cho nhưng ai chưa gặp lỗi này và cách khắc phục chúng :

-Chi tiết lỗi như sau:

vào trang web hiện thông báo lỗi :Allowed memory size of 8388608 bytes exhausted (tried to allocate 19456 bytes) in ...

-Giải thích lỗi :Lỗi này là do tràn bộ nhớ trong joomla

-Cách khắc phục :

Có 3 hướng giải quyết

Cách 1 : Dùng file ".htaccess"

Tạo file ".htaccess" ở thư mục gốc chứa Joomla ( nếu đã có thêm dòng dưới vào đầu file ) của bạn với nội dung sau:

php_value memory_limit 32M

Cách 2 : Dùng file "php.ini"

Tạo file "php.ini" với nội dung sau và đặt vào thư mục chứa Joomla

memory_limit = 32M

Nếu bạn đang làm trên localhost thì chỉ cần mở file php.ini và chỉnh sửa trực tiếp, sau đó khởi động lại Webserver ( apache ). Còn nếu với server bạn có thể yêu cầu trợ giúp từ kỹ thuật viên

Cách 3 : Dùng file "configuration.php"

Thêm đoạn sau vào đầu file "configuration.php", ngay dưới dòng 1. Đoạn dưới sẽ giúp tăng bộ nhớ đệm cho PHP

ini_set("memory_limit","32M");

 

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer