Thứ hai, 27 Tháng 5 2024

Chuyển đổi tên miền cũ sang tên miền mới htaccess

Chuyên mục: Làm web

Để chuyển đổi tên miền cũ A sang tên miền mới B một cách tuyệt đối và giữ lại thành quả ở tên miền cũ là một điều không hề khó khăn và dễ dàng. Google đã tính trước việc này nên đã kiến nghị bạn nên sử dụng thuộc tính Redirect 301 (301 khác với [removed] là 301 là chuyển vĩnh viễn chứ không tạm thời như 302) để cho các Webmaster có thể linh động trong việc chuyển đổi website.
Khai báo trong .htaccess chuyển đổi tất cả link domain cũ sang domain mới cho website mà vẫn giữ nguyên giữ nguyên từ khóa, không làm thay đổi traffic và ranking, không ảnh hưởng tới seo, chỉ thay đổi tên miềm còn tất cả phần đuôi sau vẫn giữ nguyên. ví dụ : tenmiencu.com/gioi-thieu.html sang tenmienmoi.com/gioi-thieu.html

 

Chuyển đổi tên miền cũ sang tên miền mới .htaccess

 

Trong file .htaccess của tên miền cũ ta thêm lệnh :

RewriteEngine On
RewriteBase /
Redirect 301 / http://tenmienmoi.com/

Hoặc :

Options +FollowSymLinks
RewriteEngine on
RewriteRule ^(.*)$ http://tenmienmoi/$1 [R=301,L]

 

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer