Chủ nhật, 14 Tháng 4 2024

Chuyển đổi sang www và ngược lại htaccess

Chuyên mục: Làm web

Hướng dẫn chuyển hướng tên miền redirect www to non-www và ngược lại bằng htaccess, Redirecting www to non-www sử dụng .htaccess một trong những bước của tối ưu hóa SEO tăng xếp hạng trong Google, hướng dẫn sau đây giúp Quý khách tránh được việc trùng lập nội dung khi website có www và không có www.

 

Chuyển đổi non-www sang www và ngược lại .htaccess

 

Thêm www vào domain - cách thêm www vào tên miền

Trong file .htaccess dùng câu lệnh dưới đây để mở mod_rewrite.

RewriteEngine On

Thay đổi www sang none-www :

RewriteEngine On

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.tenmien.com

RewriteRule ^.*$ http://tenmien.com%{REQUEST_URI} [R=301,L]Thay đổi non-www sang www :

RewriteEngine On

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^tenmien.com
RewriteRule (.*) http://www.tenmien.com/$1 [R=301,L]Trong đó:

RewriteEngine On: Câu lệnh mở mod_rewrite

RewriteCond%{HTTP_HOST}: môi trường của HTTP

RewriteRule: thực thi những gì cần rewrite

Chúc các bạn thành công.

 

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer