Thứ hai, 27 Tháng 5 2024

Tên viết tắt của các tổ chức quốc tế trên thế giới

Chuyên mục: Kiến thức tổng hợp

Danh sách dưới đây tổng hợp tên viết tắt, tên tiếng Anh và tên tiếng Việt của các tổ chức Quốc Tế.

Tên viết tắt của các tổ chức Quốc tế trên thế giới

 

A.D.B: Asian Development Bank - Ngân hàng phát triển Châu Á


AFC: Asian Football Confederation - Liên đoàn bóng đá châu Á


APEC: Asia – Pacific Economic Cooperation - Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương


ASEAN: Association of Southeast Asian Nations - Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á


CIA: Central Intelligence Agency - Cục Tình báo Trung ương Mỹ


DFID: Department For Developing International Development - Vụ Phát Triển Quốc Tế Anh


FAO: Food and Agriculture Organisation - Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc


FBI: Federal Bureau of Investigation - Cục điều tra Liên bang Mỹ


IAEA: International Atomic Energy Agency - Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế


ICC: International Chamber of Commerce - Phòng Thương mại Quốc tế


IMF: International Monetary Fund - Quỹ Tiền tệ Quốc tế


IOM: International Organization for Migration - Tổ chức di cư Quốc Tế


IUCN: International Union for Conservation of Nature and Natural Resources - Liên minh bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế


OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development - Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế


OPEC: Organization of the Petroleum Exporting Countries - Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ


UEFA: The Union of European Football Associations - Liên đoàn bóng đá châu Âu


UN: United Nations - Liên Hợp Quốc


UNDP: United Nations Development Programme - Chương Trình phát triển của Liên Hiệp Quốc


UNESCO: The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên Hợp Quốc


UNFPA: United Nations Population Fund - Quỹ dân số Liên Hiệp Quốc


UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees - Cao Ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn


UNICEF: The United Nations Children’s Fund - Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc


UNIDO: United Nations Industrial Development  - Tổ chức phát triển Công nghiệp Liên Hiệp Quốc


WB: World Bank - Ngân hàng Thế giới


WFP: United Nations World Food Programme - Chương trình Lương thực Liên Hiệp Quốc


WHO: World Health Organization - Tổ chức Y tế Thế giới


WTO: World Trade Organization - Tổ chức Thương mại Thế giới

 

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer