Thứ hai, 22 Tháng 7 2024

Thủ thuật sử dụng chíp reset mực in Samsung

Chuyên mục: Kiến thức IT

Chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cách đơn giản nhất để Reset những dòng máy in Samsung và Samsung SCX sau không phải tốn tiền mua chíp reset mực, phương pháp này chỉ phù hợp cho dân kỹ thuật.

 

Thủ thuật sử dụng chíp reset mực in Samsung

 

Reset máy in samsung ML 2166

Reset máy in samsung ML 2166W

Reset máy in samsung ML 3401

Reset máy in samsung ML 3406W

Reset máy in samsung ML 3406HW

Reset máy in samsung SF 761

Reset máy in samsung SF 761F

Reset máy in samsung ML 1866

Reset máy in samsung ML 1860

Reset máy in samsung ML 1861

Reset máy in samsung ML 1666

Reset máy in samsung ML 1660

Reset máy in samsung SCX 3201

Reset máy in samsung SCX 3206

Reset máy in samsung SCX 3218

Reset máy in samsung ML 1640

Reset máy in samsung ML 1641

Reset máy in samsung ML 1670

Reset máy in samsung ML 1671

Reset máy in samsung SCX 4300

Reset máy in samsung SCX 4623

Reset máy in samsung SCX 4623F

Reset máy in samsung SCX 4623FN

Điều Kiện : Bạn phải có một hộp mực còn in tốt

1 - Trước hết các bạn tháo chíp mực ở hộp mực lỗi ra

2 - Tiếp đến các bạn gắn chíp vừa tháo ra vào một hộp mực còn in được, nên nhớ hộp mực này phải là hộp mực mới chưa sử dụng reset lần nào. Rồi cắm vô máy thực hiện thao tác in như bình thường, in khoảng 10 bản.

3 - Tiếp đến bạn xóa driver máy in đi,  tháo chíp mực đó ra gắn vào hộp mực cũ như ban đầu và lắp vô máy cho máy khởi tạo lại, rồi các bạn cài lại driver cho máy để máy kết nối máy tính với máy in sau đó in lại bình thường.

Lưu ý: Cách này tỷ lệ thành công là 90% chỉ áp dụng cho chíp mực reset lần đầu.

 

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer