Chủ nhật, 21 Tháng 7 2024

Sửa lỗi Toner Low máy in Samsung SCX 4521F

Chuyên mục: Kiến thức IT

Máy in Samsung SCX 4521F đang in thì báo toner low hoặc toner empty khi đó bạn bơm mực in vào máy vẫn không cho bạn in hoặc không cho bạn nhận fax nguyên nhân bạn phải reset lại máy in thì máy mới cho bạn in và nhận fax được.

Sửa lỗi Toner Low máy in Samsung SCX 4521F

1 - Nhấn MENU # 1934, khi đó màn hình hiển thị MENU TECH.  
2 - dịch mũi tên < > tìm đến dòng chữ  NEW Cartridge.
3 - Chọn YES để reset mực.
4 - Để thoát khỏi chế độ TECH bạn lại nhấn MENU # 1934.

Như vậy bạn đã thiết lập lại hộp mực cho máy in của bạn và máy đã in và nhận fax được rồi.

 

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer