Thứ hai, 22 Tháng 7 2024

Hướng dẫn copy nội dung trên web không cho copy

Chuyên mục: Kiến thức IT

Hướng dẫn cách copy, sao chép nội dung bài viết  trên blogspot và web cấm copy, khóa click chuột phải, chuột trái, Ctrl+a, Ctrl+c, Ctrl+v...

Có nhiều cách, mình hướng dẫn các đơn giản nhất

Bước 1 : Mở trang web cấm copy bằng Mozilla Firefox

Bước 2 : Chọn File, chọn Save Pa As..., đặt tên bất kỳ hoặc để mặc đinh, chọn Save

 

Hướng dẫn copy nội dung trên web không cho copy bước 1

 

Hướng dẫn copy nội dung trên web không cho copy bước 2

 

Bước 3 : Mở trình soạn văn bản Word, chọn File, chọn Open, chọn file bạn vừa Save ở bước 2

Hướng dẫn copy nội dung trên web không cho copy bước 3

 

Màn hình hiện thông báo ta cứ chập nhận Ok

Hướng dẫn copy nội dung trên web không cho copy bước 4

 

Mở vào Word rồi ta copy gì cũng được. Chúc thành công

 Hướng dẫn copy nội dung trên web không cho copy bước 5

 

 

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer