Bản đồ thế giới
Thứ bảy, 16 Tháng 10 2021

Bản đồ thế giới

Chuyên mục: Bản đồ

Hình ảnh bản đồ thế gới khổ lớn Full HD tiếng Anh và tiếng Việt

Thế Giới hiện nay có 7 Châu Lục gồm: Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Nam Cực, Châu Âu, Châu Á, Châu Phi và Châu Đại Dương (Châu Úc) được bao quanh bởi 5 Đại Dương gồm: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương, Nam Đại Dương

Xem thêm: Bản đồ thế giới và các châu lục

 

Hình ảnh bản đồ thế gới khổ lớn Full HD tiếng Việt

 

Hình ảnh bản đồ thế gới khổ lớn Full HD tiếng Anh

 

Hình ảnh bản đồ thế gới khổ lớn Full HD tiếng Anh

 

Hình ảnh bản đồ thế gới khổ lớn Full HD tiếng Việt - Bản đồ các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới

Bản đồ các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới

 

Hình ảnh bản đồ thế gới khổ lớn Full HD tiếng Anh

 

Hình ảnh bản đồ thế gới khổ lớn Full HD tiếng Anh

 

Hình ảnh bản đồ thế gới khổ lớn Full HD tiếng Anh

 

Hình ảnh bản đồ thế gới khổ lớn quả địa cầu - trái đất Full HD

Bản đồ hình địa cầu (Trái đất)

 

Hình ảnh bản đồ thế gới khổ lớn quả địa cầu - trái đất Full HD

 

Hình ảnh bản đồ thế gới khổ lớn quả địa cầu - trái đất Full HD

 

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

Máy Tính HTL